Symetri

- We challenge people to work smarter

Symetri hjälper företag inom byggbranschen och tillverkningsindustrin att arbeta smartare och skapa effektiva arbetsflöden. Med skräddarsydda digitala lösningar, ledande expertis och konsulttjänster är Symetri en pålitlig partner för allt inom BIM, produktdesign och livscykelhantering. Symetri är del av Addnode Group.

Utmaningar

Symetri hade tidigare en äldre lösning av Umbraco, de gillade plattformen men ville förnya sig. Den gamla siten fanns för fem olika marknader och med den äldre versionen blev siten svårhanterad när uppdateringar skulle göras på alla språken. Vi gjorde därför en uppgradering till Umbraco version 8 för att tillgodose deras behov av att enkelt hantera mycket content som skulle uppdateras löpande för alla deras olika marknader med case, nyheter, produkter m.m. Den behövde också integreras med deras interna CRM-system för att hantera deras kurser och träningstillfällen. Utöver den nya funktionaliteten med uppgradering fick även designen ett lyft. I uppgraderingen till Umbraco 8 fick de nu med “Dynamic content” som gör att man kan tagga upp innehåll och sedan använda på sites olika sidor med tillhörande filtrering och kategorisering.

Lösningar

Då vi tidigare arbetat med ett annat projekt så hade vi en bra samarbetsgrund. Symetri visade ett stort intresse i projektet från start vilket möjliggjorde ett agilt samarbete med väldigt bra kommunikation. Då arbetet rullade på så smidigt kunde vi omprioritera med tiden och fokusera på det som skulle ge de störst affärsnytta. Detta gav oss ett nära samarbete där vi jobbade med ett gemensamt projekt. Vi byggde siten på en lätthanterad lösning som ger företagets contentmanagers ett flexibelt sätt att arbeta och uppdatera sina olika marknader. För en bra lösning på deras önskan av hantering för deras kurser gjordes en produktkatalog utan e-handel så kunder enkelt kunde boka sina önskade kurser.

Tekniskt snack

Siten byggdes med Umbraco 8 och vår egenbyggda produkt Igloo. Det är vår egenutvecklade sitebuilder som ger oss full kontroll och möjligheten att skapa en skräddarsydd lösning. Styrkan i den smidiga contenthanteringen kommer ifrån Igloo. Resultatet blev en stor site med mycket content och som dessutom finns på fem olika språk med varsin domän. För hantering av kursen och länkning kopplade vi samman Umbraco och deras egna CRM-system. Med uppgraderinggen flyttades hostingen över till AWS, Amazon Web Services.  Tillgänglighetsanpassningar har varit en viktig del av projektet och mycket av GDPR-arbetet har kunnats lösas med deras nya Cookiehanterings-tjänst, Cookie bot.

Resultat

Ett lyckat projekt där vi uppnådde alla de mål vi hade satt tillsammans. Resultatet är en site där Symetri kan arbeta på ett enkelt sätt för att hålla siten levande.  

Att göra om vår webbsida var varken en liten eller lätt uppgift men Webmind har under projektet levererat över förväntan gång på gång. Hela teamet kombinerar hög expertis med kreativitet och projektkunskap. De är ett nöje att arbeta med och vi ser fram emot ett långt samarbete tillsammans!
Fanny Rådman
Naviate Marketing Manager Global at Symetri Europe

Vi är med er på hela resan

Vi tror på långsiktiga kundrelationer där det är vårt samarbete som bygger framgången. Med genomtänkt design, innehållsrikt content och en stabil teknisk grund skapar vi webbsiter som är enkla att administrera och lägger grunden till en ökad försäljning.

Se fler av våra case

Åk till toppen