WCAG

Är din webbsida tillgänglighetsanpassad?


WCAG handlar om digital tillgänglighet, men vad innebär det? Vi på Webmind brukar säga att det handlar om digital inkludering – alla har olika fysiska förutsättningar.
Många delar av samhället är idag anpassade för funktionsnedsatta, allt från bussar, festivaler, museer som har guidande hjälpmedel, trottoarer, det finns lagkrav för byggnader – listan kan göras lång. Men digital tillgänglighetsanpassning då?

När det gäller digitala tjänster är det extra viktigt för att målgrupperna är desto större. Det är inte bara funktionsnedsatta som har nytta av att en hemsida är tillgänglighetsanpassad. Även äldre, människor med kognitiva besvär, eller med nån form av lättare syn- och hörselnedsättning gynnas stort av detta. Framförallt för att fler kan ta del av det du vill sälja eller kommunicera på din webbplats. Att ta bort höga digitala trottoarkanter gör livet lättare för alla parter, även för ditt företag - men det görs tyvärr inte per automatik. 

Tillgänglighetsanpassade webbsidor ger synergieffekter - win win! 

Ju mer tillgänglig din webbplats är desto större förutsättningar skapar du för att nå ut med ditt budskap, tjänster eller produkter – helt enkelt på grund av att innehållet är tillgängligt. 

Ett enkelt exempel: Om du som e-handlare har en kund med synsvårigheter som inte kan se en köpknapp på grund av dålig kontrast eller för små bokstäver kommer nog inget köp ske. Denna kund kommer med stor sannolikhet surfa vidare till en tryggare och mer användbar hemsida och genomför sitt köp där istället. Så enkelt är det! 

Vet du vem som (förutom besökare på webbsidan) fullkomligt älskar tillgängliga webbsidor? Det är Google. En tillgänglighetsanpassad hemsida ger synergieffekter: 

  • Som snabbare laddtid 
  • Bättre struktur 
  • Man brukar till exempel öka sina förutsättningar för att: 
    - få ett bättre SEO score för sökningar - webbsidan rankas oftast högre på Google.  
    - få fler användare som kan ta till sig och köpa de tjänster som erbjuds. 
    - få en positivare bild av företaget bakom hemsidan som helhet – det visar att man bryr sig.

Dessutom – driver du en webbplats inom offentlig regi (företag eller förvaltning) så är det ett lagkrav idag att webbplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad (till nivå WCAG 2.1 nivå AA). Lagen infördes september 2019 och kallas Webbdirektivet. Men håll ögonen öppna, för i juni 2025 träder Tillgänglighetsdirektivet i kraft - en ny lag som som kommer tillämpas på en rad olika produkter och tjänster. Läs mer här.

Privat företagare omfattas inte (än), men genom att tillgänglighetsanpassa så säkrar du att dina affärskritiska processer på webben. 

Men hallå, alla hemsidor är väl tillgängliga idag? 

Nej, tyvärr är det inte så. Dels beror det på att man har gamla webbar eller använder gamla verktyg t.ex. CMS. Mycket har hänt bara på några år och tjänster över webben är idag allt mer affärskritiska. Nyare och modernare CMS har idag mycket bättre stöd för tillgänglighetsanpassning t.ex. Umbracos senare versioner.  

Dessutom så kan den design och struktur som man sätter upp vara rent felaktig trots att webbplatsen är en snygg modern känsla. Som redaktör kan man också missa att text och bild ska vara tillgängliga och då blir tillgängligheten sämre trots att man har lagt möda på att skapa en anpassad hemsida. 
 
Det finns med andra ord många fallgropar och det finns inte en quickfix på det. Det är ett pågående arbete som måste utvärderas då och då och de som arbetar med innehåll måste ha god kunskap i hur man hanterar innehåll på hemsidor.

Men hur vet jag om min hemsida har bra tillgänglighet? 

Det är den enkla biten - ta kontakt med oss på Webmind så hjälper vi dig vidare. 
Vi analyserar din hemsida och ger tips på rutiner du behöver ha som redaktör. Vi har verktygen för dig att komma igång och vi stöttar genom hela processen. Vi hjälper även till att utveckla förbättringar din hemsida eller flyttar över den på en modern, användarvänlig plattform såsom Umbraco. 
 
Oftast räcker det med ganska små insatser för att lyfta en hemsida men ibland måste man tänka om i grunden. Och du behöver inte ha en Umbraco webb för att vi ska göra en analys – det går med vilka system som helst. Även om vi älskar Umbraco :) 
 
Vi hörs!

Carl Franke

Carl Franke

UX/UI Lead
Åk till toppen