Umbraco - säkert cms

För offentliga verksamheter

Ett effektivare alternativ för en smidigare och säkrare digital närvaro

Hur bör offentliga verksamheter tänka i val av CMS? 

I dagens digitaliserade värld är valet av rätt Content Management System (CMS) avgörande för offentliga verksamheter. Med kraven på säkerhet och tillgänglighet i fokus är det en utmaning att hitta en plattform som möter dessa behov utan att kompromissa med användarvänlighet och funktionalitet. Ännu en aspekt att ha i åtanke är att vi i Sverige, liksom i många andra länder, har en dominerande användning av Microsofts olika lösningar för infrastrukturen inom offentliga verksamheter. Detta utgör en stor faktor till varför det är värdefullt att satsa på kompatibla program och webblösningar som fungerar med just Microsoft. Med det ökade kraven på säkerhet och riskhantering där känslig information ska skyddas och spårning begränsas blir det ytterst påtagligt att ha tillgång till den data vi använder. Detta för att kunna förhindra/minimera risker och ha kontroll över vad som händer i våra organisationer digitalt.

Det finns flera anledningar till varför Open-Source (öppen källkod) är ett lämpliga, om inte bättre, val i förhållande till offentliga verksamheter. För att bara nämna några av de viktigaste fördelarna:

Licensfritt

Tillgänglighetsapassat

Hög kontroll

Varför Umbraco är lösningen inom offentliga verksamheter

Umbraco är världens mest använda Open-Source CMS inom .Net, och det finns goda skäl till varför det är så. Genom att vara Open-Source möjliggör Umbraco en transparent och samarbetsinriktad utvecklingsprocess. Det innebär att tusentals utvecklare över hela världen aktivt bidrar till att förbättra plattformen, vilket resulterar i en ständigt uppdaterad och säker produkt.

Umbraco sticker ut som en framstående lösning för offentliga verksamheter som strävar efter att digitalisera på ett effektivt och användarvänligt sätt. Flera stora aktörer, inte bara i sverige men internationellt, vänder sig till just Umbraco för att komma igång med sin Open-source lösning. Några av dem vi kan nämna är bland annat Europeiska unionens råd, Liverpool City Council, Skatteministeriet i Danmark och Brittiska armen. Även svenska offentliga verksamheter som SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), Alebyggen och Melleruds kommun (några av våra egna kunder). 

Som ett Open-Source CMS ger Umbraco verksamheter full kontroll över sin webbplats och källkod. Umbraco erbjuder dessutom inbyggda verktyg för att arbeta med WCAG, vilket gör det enkelt att uppfylla kraven för tillgänglighet och säkerställa att er offentliga sektor når alla besökare på ett likvärdigt sätt.  

Fördelar med Umbraco CMS 

Umbraco CMS besitter en mängd fördelar som är gynnsamma för offentliga verksamheter i dess utveckling av sin digitala närvaro. Dessa fördelar sträcker sig från ekonomiska lönsamheter till kvalitet och effektivitet i arbetet. För att nämna ett fåtal: 

  • Licensfritt 
  • Kostnadseffektivt 
  • Säkert och tillgänglighet 
  • Stark bas av Microsoft-tekniker 

Dessutom är Umbraco stöttat av ett aktivt och engagerat community samt flera kommersiella aktörer som kan erbjuda stöd och hjälp vid behov. Detta innebär att verksamheten är oberoende av Umbraco och kan hjälpa kunder utifrån deras behov. Umbraco erbjuder inte bara hög säkerhet och tillgänglighet utan också en snabb inlärningskurva för användarna. Detta innebär att verksamhetens team kan komma igång snabbt och effektivt, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och uppfyllandet av mål inom satta tidsramar. 

Hur Webmind kan hjälpa er verksamhet

Som en erfaren webbutvecklingsbyrå specialiserad på Umbraco med erfarenhet av att arbeta med flera offentliga verksamheter, kan vi på Webmind vara er partner genom hela processen – från produktion till förvaltning. 

Vi förstår de unika behoven och utmaningarna inom offentlig sektor men även vikten av att skapa smidiga digitala upplevelser för slutanvändare. Därför är vi dedikerade att leverera skräddarsydda lösningar som möter era behov och mål. 

Genom att välja Umbraco och samarbeta med Webmind kan er verksamhet vara trygg i vetskapen om att ni har valt ett mycket säkert och pålitligt CMS-alternativet för offentliga verksamheter. 

Låt oss berätta mer

Åk till toppen