Tre nya Ucommerce certifikat!

Erik, Leon och jag har under veckan genomfört Ucommerce utbildning ”Masterclass” på fyra halvdagar och vi kan nu titulera oss ”Ucommerce Certified developer”

Ucommerce är den ledande e-handelsplattformen på Umbraco och Webminds givna val i e-handelsproduktion. Vi har jobbat med Ucommerce i ett par år och är sedan tidigare Ucommerce Certified Solution Partner.

Erik är en våra mer seniora utvecklare men ny på Ucommerce och får på det här sättet en bra grund för kommande uppdrag på plattformen. Leon är vår senaste systemutvecklare som fortfarande studerar samtidigt som han jobbar på Webmind. Han kommer framöver jobba en hel del med Ucommerce och får på det här sättet bästa möjliga start på sin karriär som e-handelsutvecklare. För min egna del så handlar det om att få bättre kunskaper och förståelse om hur vi kan använda Ucommerce på bästa sätt till våra kunder.

Det har alltid varit viktigt för oss att certifiera våra medarbetare, och Ucommerce är vid sidan av Umbraco vår viktigaste plattform i vår produktion. Att certifiera oss ger både kunskap och en kvalitetsstämpel på att vi är engagerade och kunniga på de tekniker vi jobbar med.

 

Vårt partnerskap med Ucommerce kommer framöver att stärkas ytterligare och vi fortsätter jobba för att öka vår kompetens inom området.


Stort tack och grattis till Erik & Leon för en grym insats!

Åk till toppen