Umbraco 7 går i graven i september 2023 – detta behöver du veta!

Umbraco 7 lanserades 2013 och har tjänat oss väl, men det är en version som nu har nästan 10 år på nacken, det är verkligen lång tid i den här branschen! Den baseras på teknik som inte längre lever upp till de standarder som gäller idag. Därför har Umbraco tagit ett beslut om EOL (End Of Life) för version 7 och kan frigöra resurser att satsa fullt ut på ny teknik. Så har du en Umbraco 7-site är det hög tid att planera för att migrera till nyare version.

Vad innebär EOL och vad behöver jag göra?

Begreppet EOL betyder “end of life”, och betyder att Umbraco kommer sluta att tillhandahålla support för version 7 efter september 2023, den kommer helt enkelt gå i graven. 

Så har du en webbsida som använder Umbraco 7 behöver du innan september 2023 migrera till en senare version av Umbraco, eller se dig om efter en annan plattform. Förhoppningsvis gillar du fördelarna med Umbraco och vill fortsätta med deras senaste teknik som används fr.om. version 10 (version 11 släpptes för ett par veckor sedan).

Kan man inte bara göra en uppgradering från Umbraco 7 till 10 eller 11?

Nej det går inte, från och med Umbraco 10 och uppåt används .NET Core, en helt annan teknik, vilket gör att det inte finns någon uppgraderingsväg mellan versionerna. Istället görs en migrering, dvs man flyttar över innehållet och koden bakom och integrerar med kod i den nya lösningen. Beroende på sitens storlek och komplexitet kan det vara så att vissa funktioner och innehåll byggs upp på nytt i den nya lösningen, alternativt bygger helt nytt om det bedöms som mest tidseffektivt. 

Vad händer om jag stannar kvar på Umbraco 7? 

Vi förstår att det kan innebära mycket jobb och resurser i form av tid och pengar att gå över till Umbraco 10 eller 11. Speciellt om du är nöjd med din lösning som den är idag och själv inte ser något behov av att förnya, och att tanken att fortsätta med version 7 efter end of life kan kännas som den enklaste och billigaste lösningen, men det är inget varken vi, eller Umbraco, rekommenderar och detta är anledningarna: 

  • Ingen fortsatt support från Umbraco = inga säkerhetsuppdateringar, dvs ökade risker för intrång 
  • Äldre teknologi kan bidra till sämre prestanda – kan även påverka er SEO-ranking 
  • Ingen långsiktig lösning – ge er de tekniska förutsättningarna för att ta mer plats på marknaden

Med det sagt kommer din site kommer inte plötsligt sluta fungera efter september 2023, så rent krasst går det att fortsätta med version 7 efter det, förutsatt att din driftpartner (och du själv) är villig att ta risken det innebär för intrång - i värsta fall kan du förlora all data och innehåll på siten. Med tanke på det digitala samhälle vi lever i är webbsidan central för många företag när det kommer till både marknadsföring och köp av tjänster och produkter, så skulle vi säga att säkerheten bör komma i första hand för att inte riskera att förlora data och innehåll som har tagit dig åratal att bygga upp. 

Vi på Webmind har valt att inte fortsätta erbjuda drift av siter som använder version 7 på grund av säkerhetsrisken, vilket ligger i linje med det Umbraco själva rekommenderar. End of life innebär helt enkelt att Umbraco avvecklar den produkten, och därmed görs inga fortsatta säkerhetskontroller eller uppdateringar. Man kan säga att det är en version som kommer leva på konstgjord andning.

En gravsten med text RIP Umbraco 7 på
Hur länge kommer jag kunna använda Umbraco 10 och 11? 

Hur länge vi kommer kunna använda dessa versioner är inte fastställt. Det vi vet är att Umbraco 10 blir en version med lång livslängd och dessutom möjligheter till att enklare göra uppdateringar. Från och med version 10 kommer nya major versioner två gånger om året, men då också med bättre möjligheter till uppgradering till senare major version. Umbraco 10 har s.k. Long Term Support (LTS) vilket betyder att den versionen kommer leva kvar länge och supportas av Umbraco. Umbraco 11 har inte LTS. 

Dock ska man alltid tänka på att hemsidor har en begränsad livslängd, precis som all annan teknik. T.ex. en mobiltelefon har en livslängd på några år innan både hård- och mjukvara är förlegad. Men en hemsida påverkas inte enbart av sitt CMS, saker som designtrender, nya typer av enheter och webbläsare, nya regelverk kan påverka för att inte tala om förändringar i den egna verksamheten som gör att kanske både funktioner och kommunikation behöver en större förändring. 

Varför ska jag fortsätta med Umbraco som CMS? 

Det är en helt naturlig fråga som kommer upp i sammanhanget och du kanske börjar fundera i banorna på att se dig om efter en annan plattform, men förhoppningsvis är du nöjd med din lösning och vill fortsätta med Umbraco. 

Här är några av de stora fördelarna med Umbraco:

  • Skalbart & flexibelt - låser inte in dig i en lösning med begränsningar, med Umbraco kan du skala upp oändligt och anpassa helt efter dina förutsättningar och krav 
  • Användarvänligt - väldigt enkelt att hantera innehåll med drag & drop-funktion 
  • Säkerhet - bygger på Microsofts stabila och pålitliga .NET-tekniker och Umbraco samt ett externt säkerhetsbolag gör frekventa tester för att upptäcka och åtgärda eventuella brister 
  • Inga licenskostnader – Umbraco är en gratis open source-lösning  
  • Rättigheter - du äger din lösning/kod  
  • Stort och aktivt community - underhålls och utvecklas av både en stort community och Umbraco själva
  • SEO-tekniska förutsättningar - för många är SEO en stor och viktig del i marknadsföringen och därav också vikten att ha ett CMS som har de tekniska förutsättningarna på plats från start - vilket Umbraco har 

Vad kostar det att migrera till Umbraco 10 eller 11 och när behövs det göras? 

Det beror helt på din specifika lösning, dvs hur stor siten är och funktionaliteten bakom. Vi jobbar alltid med de nyaste versionerna så fort de är stabila. Viktigt är att sätta igång med arbetet att migrera siten så snart som möjligt för att inte hamna i en stressig “sista minuten”-situation, hör av dig till oss idag så tar vi en titt på din lösning och tar fram en offert.

Beatrice Larsson

Beatrice Larsson

Project Manager & Digital Specialist
Åk till toppen